Join the ΕΜΠire
join the empire
Join the ΕΜΠire!
Κάνε κλικ στην εικόνα για Οδηγίες Εγγραφής.
Google Ads

Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

Forum Rules
Σας υπενθυμίζουμε να μην δημοσιεύετε μηνύματα σε greeklish ή συνεχή ΚΕΦΑΛΑΙΑ! Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: Enositis » Fri Jul 29, 2011 10:48 am

Εντάξει κακά τα ψέματα.Απο όσους την επέλεξαν λίγοι ήξεραν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ με τι θα ασχοληθεί ένας ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός.Γι αυτο ανοίγω αυτο το ποστ.Επειδη δεν ειμαι κάνας Θεός παρακαλώ όσοι μπορουν και θέλουν ας το συμπληρώσουν


Ο Ναυπηγός, στην Αγγλική Naval Architect, στέκεται αναφορικά με την Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων, Σκαφών και άλλων τύπων Πλώτων Μέσων απέναντι στον Αρχιτέκτονα και Πολιτικό Μηχανικό.

Είναι εκείνος ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του πλοίου , να παράγει όπως λέμε στην γλώσσα των Ναυπηγών το General Arrangement του πλοίου το όποιο εμπεριέχει όλες τις σχεδιαστικές κατόψεις για όλους τους χώρους του πλοίου από τα ύφαλα του μέχρι τους ιστούς ραδιοτηλεπικοινωνιών και ραντάρ.

Για ειδικούς τύπους πλοίων όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, τα επιβατηγά και οχηματαγωγά τα οποία περιλαμβάνουν τεράστιο μέρος χώρων Δημόσιας Χρήσης, Public Spaces, συνεπικουρείται χωρίς όμως να υποκαθίσταται από ειδικευμένους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Σχεδιαστές Εσωτερικών Χώρων.

Κατά συνέπεια για ένα πχ δεξαμενόπλοιο ο Ναυπηγός μπορεί να βγάλει μόνος τους τις Γενικές Διατάξεις αλλά για ένα κρουαζιερόπλοιο πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικάσια που αναφέρθηκε.

Ο Ναυπηγός εν συνεχεία έχει όλη την ευθύνη για την σχεδίαση τόσο της γάστρας (Hull και όχι keel) όσο και της υπερκατασκευής του πλοίου (Superstructure).

Αυτό το πράτει τόσο από πλευράς Ευστάθειας (Stability) τόσο με το πλοίο σε ακέραια θέση από πλεύράς ζημίας (Intact Stability) όσο και με το πλοίο σε κατάσταση διάρηξης υποφραγμάτων αυτού από εξωτερικό αίτιο (Damage Stability).

Όμοια έιναι αυτός που πραγματοποιεί τον υδροδυναμικό σχεδιασμό του πλοίου δηλαδή θα υπολογίσει την υδροδυναμική αντίσταση που αυτό κινείται στο νερό (Resistance) όπως και το ή τα μέσα πρόωσης (Propulsion) δηλαδή τις έλικες, υδροστροβίλους κλπ.

Η ανάλυση αυτή επεκτείνεται και στο Δυναμικό Σχεδιασμό του πλοίου (Ship Dynamics, Ship Motions) και τις ελικτικές του ικανότητες (Ship Manoeuvrability άλλωτε αναφέρεται πιο ορθά σαν Ship Controllability).

Εν συνεχεία έχει όλο επίσης τον Στατικό σχεδιασμό της γάστρας και υπερκατασκευής. Αυτός είναι ο χώρος του Ship Structural Design.

Εδώ ξεκινά από το να παράγει το σχέδιο Μέσης Τομής (Mid-Ship Section Drawing) που είναι και το 1ο στατικό σχέδιο που υποβάλλεται στις αρχές και νηογνώμονες για έγκριση και καθως προχωρά ο σχεδιασμός ολοκληρώνει και όλα τα άλλα σχέδια που απαιτούνται.

Επίσης έχει όλην την ευθύνη για το θέμα μέτρησης και κατανομής βαρών του πλοίου (Weights Engineering).

Σε όλες αυτές τις αρμοδιότητες που ανέφερα υπερεπιγραμματικά καταλαβαίνετε όπως είπα ότι ο Ναυπηγός κάνει στην θάλασσα ότι ο Αρχιτέκτωνας και Πολιτικός Μηχανικός που βγάζει την άδεια στο σπίτι σας.

Πάμε στον Ναυτικό Μηχανολόγο Μηχανικό τώρα ή Marine Engineer στην Αγγλική.

Ο Ναυτικός Μηχανολόγος Μηχανικός είναι ο Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του πλοίου.

Όλη εκείνη η σειρά μηχανημάτων από τους κινητήρες, τους μειωτήρες, τους άξονες, έδρανα κλπ (τεράστια λίστα για να την αναφέρω ολόκληρη) είναι στο εύρος των αρμοδιοτήτων του.

Συνεπικούρει τον Ναυπηγό κατά τη φάση της παραγωγής της Γενικής Διάταξης στο σχεδιασμό των μηχανοστασίων - Machinery Arrangement - και όλων των χώρων που περιέχουν μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τόσο εντός πλοιόυ όσο και στα καταστρώματα αυτού.

Το ίδιο ισχύει για όλα τα παρελκόμενα της εγκατάστασης HVAC (Heating, Ventillation and Air Conditioning) δηλαδή της εγκατάσης με μια λέξη κλιματισμού και εξαερισμού του πλοίου.

Εν συνεχεία όλα τα ηλεκτρολογικά από γεννήτριες, μοτέρ και μετασχηματιστές μέχρι ραντάρ και επικοινωνίες.

Εδώ συνεπικουρείται από Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικους Μηχανικούς σε πολύ ειδικευμένα θέματα οι τελευταίοι που έχουν την πιο ειδική κατάρτιση είναι υπεύθυνοι να ολοκληρώσουν μέρος της σχεδιάσης του πλοίου στον τομέα ειδικότητας τους.

Σε βασικές γραμμές και για εμπορικά πλοία αυτές είναι οι αρμοδιότητες at a glance. Σε πολεμική πλοία, μικρά σκάφη, πλατφόρμες offshore κλπ απαιτούνται να πραγματοποιηθούν και άλλοι τύποι μελετών θα επανέλθω σε μελλοντικά ποστ.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό οι τομείς του Ναυπηγού και Ναυτικού Μηχανολόγου Μηχανικού είναι τεράστιοι και απαιτούν τρομερά υψηλό βαθμό ειδίκευσης και είναι περισσότερο από απλώς πραγματικότητα ότι δεν μπορεί ένας ή μία μόνο μηχανικός να εκτελέσει με επιτυχία όλες αυτές τις αρμοδιότητες.

H ροή για την μελέτη και σχεδίαση τώρα. Αρχίζουμε από την φάση του Feasibility μετά πάμε στον τομέα του Concept Design εν συνεχεία Contract Design και τέλος το design ολοκληρώνεται με την φάση της μελέτης εφαρμογής ή παραγωγής που είναι το Basic and Detail Design.

Πάλι ναυπηγοί και ναυτικοί μηχανολόγοι θα κάνουν τις μελέτες και τα σχέδια και στην φάση της παραγωγής. Αρχίζουμε από μηχανικούς πολυτεχνειακής κατάρτισης και μετά καθώς πάμε προς πιο τελικά στάδια παράγωγής/εφαρμογής εμπλέκονται οι συνάδελφοι τεχνολόγοι μηχανικοί.

Οι βασικές διαστάσεις και λεγόμενοι συντελεστές μορφής (λέγονται Form Co-effiicients το Form από την λέξη Hullform ή Μορφή Γάστρας στα Ελληνικά) καθώς και εκτόπισμα και οι άλλοι παράμετροκαθωρίζονται από τεράστια σειρά παραμέτρων.

Τέλος την κύρια και πρωταρχική ευθύνη Project Manager για ένα έργο είτε νεότευκτο έιτε μετασκευής ή επισκευής την αναλαμβάνει ανάλογα ή ένας Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος αν πρόκειται για νέα κατασκευή σε μια απλή επισκευή παρίσταται στην γυάρδα ένας Technical Superintendent από Ναυτιλιακή Εταιρεία που μπορεί να είναι Μηχανικός ΕΝ (Εμπορικού Ναυτικού). Και πάλι χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις τις οποίες θα δώσω μελλοντικά.

Τέλος το πως υπολογίζεται το κόστος της μελέτης και το πώς κλείνει η συμφωνία με τον πελάτη αποτελεί άλλο ένα κολοσσιαίο θέμα που πρέπει να επεξηγηθεί σε πρακτικά ανεξάρτητο νέο νήμα.

Βασικά έχουμε 4 βασικά στάδια σε ότι αφορά αυτό που λέγεται Ship Acquisition Process ή Απόκτηση Πλοίου.

1. Planning.
2. Design.
3. Commercial Activities.
4. Production Activities.


πηγή
Η Ζωή είναι κύκλοι επάλληλοι και... Συνεχίζεται...
User avatar
Enositis
Praetorian
Praetorian
 
Posts: 3714
Joined: Wed Sep 22, 2010 10:47 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: nm13072 » Sat Jan 31, 2015 1:45 pm

mprabo paidia! polu wraio keimeno kai polu sugkekrimeno kai periektiko gia thn douleia tou naupigou!

nm13072
Naval Seeder
Naval Seeder
 
Posts: 5
Joined: Wed Mar 05, 2014 9:14 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: S_Charos » Fri Feb 06, 2015 11:09 am

Μπραβο, αρκετα κατατοπιστικο κειμενο που αναλυει την δουλεια του ναυπηγου, συγχαρητηρια!

S_Charos
member
member
 
Posts: 2
Joined: Fri Oct 10, 2014 3:39 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: gs.naval » Wed Jun 17, 2015 5:04 pm

Ευχαριστούμε για αυτό το post!! Πολυ βοηθητικο!

gs.naval
Naval Seeder
Naval Seeder
 
Posts: 2
Joined: Wed Jun 17, 2015 2:13 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: iaskr » Thu Jun 18, 2015 5:17 pm

Ξερετε μηπως που μπορω να δω για το erasmus..?

iaskr
member
member
 
Posts: 1
Joined: Thu Jun 18, 2015 4:49 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: GTzimis » Thu Dec 10, 2015 7:52 pm

Εξαιρετικά χρήσιμο και περιεκτικό για τους νέους φοιτητές και τους άμεσα ενδιαφερόμενους για την σχολή μας..ευχαριστούμε πολύ!!

GTzimis
Naval Seeder
Naval Seeder
 
Posts: 11
Joined: Fri Nov 20, 2015 2:47 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: masonos » Tue Dec 15, 2015 6:10 pm

πολυ χρησιμο.συγχαρητηρια

masonos
Naval Seeder
Naval Seeder
 
Posts: 6
Joined: Tue Oct 20, 2015 6:10 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: ksereispoios » Wed Dec 23, 2015 5:25 pm

Πολύ χρήσιμο κείμενο και περιεκτικό για τους νέους φοιτητές, μπράβο!

ksereispoios
Naval Seeder
Naval Seeder
 
Posts: 4
Joined: Tue Dec 22, 2015 6:04 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: kkaradimas » Tue Dec 29, 2015 1:04 pm

Μπράβο,απαραίτητο για έναν πρωτοετή ώστε να πάρει μια ιδέα με το τι θα ασχοληθεί ..

kkaradimas
member
member
 
Posts: 2
Joined: Sun Nov 22, 2015 9:59 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Re: Τι κάνει ο Ναυπηγός Μηχανολόγος;

PostAuthor: xristoskot » Wed Jan 20, 2016 6:07 pm

πριν μπω στην σχολη μου ειπαν οτι οταν τελειωσω θα εχω διπλο πτυχιο ναυπηγου και μηχανολογου!
ισχυει κατι τετοιο;

xristoskot
Naval Seeder
Naval Seeder
 
Posts: 3
Joined: Wed Jan 06, 2016 11:08 pm
Σχολή: Ναυπηγός
Gender: Male

Next

Return to Γενικές Συζητήσεις & Νέα Σχολής Ναυπηγών

Who is online

Registered users: Bing [Bot], dimitris_g21, Google [Bot], helliasm, Ramon